Realizacje

WYBRANE PRACE - REALIZACJE


Ocena warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanej drogi gminnej Kamień - Byków gm. Długołęka.

Ocena warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanego osiedla mieszkaniowego na terenie działki nr 161 obręb Komorowice -Karwiany.

Ocena warunków geologiczno-inżynierskich dla modernizowanej ul. Bolesława Krzywoustego w Strzelinie.

Ocena warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie projektowanej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu.

Ocena warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanego odwodnienia ul. Wieluńskiej we Wrocławiu.

Ocena warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanej modernizacji ulic we wsi Kamień, gmina Długołęka.

Ocena warunków geologiczno-inżynierskich dla lokalizacji studni chłonnej w ul. Staffa we Wrocławiu.

Ocena warunków geologiczno-inżynierskich dla modernizowanej ul. gen. L. Okulickiego w Strzelinie.

Ocena warunków geologiczno-inżynierskich wraz z Dokumentacją geotechniczną połączenia komunikacyjnego ulic Góralskiej i Tęczowej we Wrocławiu.

Ocena warunków geologiczno-inżynierskich dla rozbudowy cmentarza komunalnego zlokalizowanego przy al. św. Anny w Sobótce.

Ocena warunków geologiczno-inżynierskich dla rozbudowy ul. Przedniej we Wrocławiu.

Ocena warunków geologiczno-inżynierskich dla stacji przekaźnikowych Dworska, Milenijna i przy ul. Wejherowskiej.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla budowy tramwajowego obiektu mostowego nad rzeką Ślęzą we Wrocławiu.

Ocena warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania: Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem EURO 2012 przez osiedle Kozanów.

Ocena warunków geologiczno-inżynierskich dla Północnej Obwodnicy Wrocławia etap II.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla przebudowy ul. Zwycięskiej od ul. Agrestowej do al. Karkonoskiej we Wrocławiu.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla przebudowy ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap II.

Ocena warunków geologiczno-inżynierskich dla Śródmiejskiej Trasy Południowej we Wrocławiu (badania drogowe).

Ocena warunków geologiczno-inżynierskich dla modernizacji linii kolejowej E30 - etap II odcinek Bielawa Dolna - Horka budowa mostu przez Nysę Łużycką oraz elektryfikacja.

Ocena warunków geologiczno-inżynierskich dla przebudowy ul. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla projektowanego Mostu Wschodniego w ciągu Obwodnicy śródmiejskiej we Wrocławiu.

Ocena warunków geologiczno-inżynierskich dla przebudowy ul. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu.

Ocena warunków geologiczno-inżynierskich dla przebudowy ul. Kochanowskiego od skrzyżowania z ul. Wojciecha z Brudzewa do skrzyżowania z ul. Toruńska i ul. Kwidzyńską oraz przebudowa ul. Brucknera od skrzyżowania z ul. Toruńska i ul. Kwidzyńska do skrzyzowania z ul. Krzywoustego we Wrocławiu.

Ocena warunków geologiczno-inżynierskich dla dróg dojazdowych do autostrady A-4 i drogi S-8 obsługujących obszary gospodarcze w Oławie, Jelczu-Laskowicach i Stanowicach wraz z wykonaniem obwodnic miejscowości Oława Jelcz-Laskowice, Ścinawa Polska, Godzikowice, Chwalibożyce.

Ocena warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanego ekranu akustycznego wzdłuż drogi krajowej DK-94 we Wrocławiu w rejonie przedszkola nr 113 Akademia Przedszkolaka przy ul. Lotniczej 22.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla projektowanego skrzyżowania planowanej drogi Bielany-Łany-Długołęka z drogą krajową nr 94.

Ocena warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanego łącznika drogi krajowej DK-94 do ul. Zacisznej w Oławie.

Ocena warunków geologiczno-inżynierskich dla planowanej lokalizacji hali Carrefour w Gorzowie Wielkopolskim.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla Koncepcji budowy trasy tramwajowej od ul. Wł. Jagiełły do pętli na os. Kozanów we Wrocławiu.

Ocena warunków geologiczno-inżynierskich dla Koncepcji Trasy Strzegomskiej w zakresie: ul. Strzegomska z OŚW do ul. Śrubowej oraz węzeł Trasy Strzegomskiej z przedłużeniem ul. Bystrzyckiej we Wrocławiu.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla Koncepcji programowej dla obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35.

Wstępna ocena warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych planowanej rozbudowy i modernizacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dunkowa.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla części drogowej i mostowej Etap IV drogi Bielany-Łany-Długołęka.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla modernizacji układu komunikacyjnego z przebudową mostu przez rzekę Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 4 w Bolesławcu.

Ocena warunków geologiczno-inżynierskich dla koncepcji obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Osobowickiej do ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu.

Ocena warunków geologiczno-inżynierskich dla systemu dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem oraz odwodnieniem terenu TSSE Podstrefa Wrocław Kobierzyce.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska planowanej budowy budynku biurowego oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych na terenie Parku Technologicznego w Szczawnie Zdroju i Wałbrzychu.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla projektowanej budowy centrum handlowego we Wrocławiu przy ul. Popowickiej.

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej wieży telefonii komórkowej ERA w miejscowości Robaczyn, gmina Śmigiel.

Badania geologiczne pod osiedle domków w Sławie.

Badania geotechniczne M.P.W.i K. , Magistrala wodociągowa północna.

Opinia geologiczna określająca warunki gruntowe i wodne w podłożu osadnika i separatora na kanalizacji burzowej INTERSNACKU przy ul. Jagiellońskiej 22 w Nysie.

Opinie geotechniczne dla boisk sportowych przy szkołach podstawowych w Kobierzycach, Bielanach Wrocławskich,Pustkowie Wilczkowskim, Pustkowie Żurawskim.

Badania geologiczne, remont wału przeciwpowodziowego - rzeka Ścinawka.

Opinia geotechniczna dla projektowanej nadbudowy budynku Przychodni ZDROWIE przy ul. Wrocławskiej w Ząbkowicach Śląskich.

Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowe i wodne w podłożu projektowanego budynku biurowego przy ul. Zielnej w Oławie.

Wiercenia pod sieć kanalizacyjną we wsiach: Biały Kościół, Strzegów, Szczodrowice.

Opinia geotechniczna dla potrzeb adaptacji na cele usługowe obiektu przy ul. Młyńskiej w Oławie.

KAŻDEGO KLIENTA TRAKTUJEMY INDYWIDUALNIE
Oferta cenowa za usługi zależy do wielkości i czasu realizacji zamówienia
Istnieje możliwość negocjacji cen
Slider

Współpraca

Zapraszamy do współpracy biura projektowe i konstrukcyjne, firmy z branży geologicznej, geotechnicznej, ochrony środowiska - nie mające sprzętu wiertniczego, jak również te, które go posiadają. Firmy działające w branży budowlanej, deweloperów, inwestorów, także prywatnych, planujących zakupić grunt pod budowę.

Masz jakieś pytania?

Dowiedz się więcej!

   55-216 Domaniów 62
    604 665 879
   biuro@doma-wiert.pl
Nasze usługi wykonujemy na terenie całego kraju, głównie w województwie dolnośląskim i województwach sąsiadujących.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się